Nieuwsarchief

In 2019 wordt de omgevingswet van kracht en zijn de gemeenten verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Inmiddels is na een aantal thema avonden een conceptversie Omgevingsvisie Oldambt gepresenteerd.

Deze is op de site van de Gemeente Oldambt te raadplegen.

Aan de hand van de omgevingsvisie wordt een omgevingsplan opgesteld. Hierin wordt de dorpsvisie opgenomen.

De dorpsvisie is een rode draad voor het bestuur van dorpsbelangen, dat aangeeft wat er leeft in het dorp en waar men zich bezig moet houden op het gebied van leefbaarheid en is een document waarin is vastgelegd op welke wijze het dorp Scheemda zich in de komende jaren bij voorkeur zou moeten ontwikkelen op het gebied van o.a. wonen, onderwijs, sport, cultuur, duurzaamheid , bedrijven, winkels en andere voorzieningen en komt tot stand door inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De gemeente kan zich met haar beleid baseren op de dorpsvisie.

Dorpsbelangen Scheemda begint in september 2017 – met behulp van een tweetal studenten van het Hanzecollege uit Groningen – met het maken van de dorpsvisie. Bedoeling is dit te laten doen – via een stappenplan - door een werkgroep. Als leidraad geldt nog het Dorpsontwikkelingsplan van de voormalige Gemeente Scheemda uit 2009. Deze is nog steeds op een aantal onderwerpen actueel.

Het streven is medio maart 2018 de Dorpsvisie gereed te hebben.